Autor: Topas
          Astra Caravan, x16sz, 1995

Jen pro upřesnění zkratky display(ů) použitých u vozů Opel Astra F :

DID = Dual Info Display (hodiny + datum) - jednořádkový
TID = Triple Info Display (teplota + hodiny + datum) - jednořádkový (u Aster G dvouřádkový)
MID = Multi Info Display (teplota + hodiny + datum + palubní počítač) - dvouřádkový

 

Diagnostika TIDu

Při současném stisku obou tlačítek na TIDu po dobu asi 3-5 vteřin se displej přepne do režimu selftestu, kdy je možné odečítat jeho vnitřní chybové kódy podobně jako u ECU. Pokud jsou nějaké chybové kódy uloženy v paměti displeje, tak se zobrazí ve stoupajícím pořadí.
Dále následuje kontrola impulsního čidla kdy displej cca na 4 vteřiny zobrazí údaj o aktuální rychlosti vozu. Tato hodnota měří pouze do 52 km/hod, při větší rychlosti se zobrazí "+52 kmh".


foto 1 – kontrola impulsního čidla (ã Topas)

Toto měření je poměrně přesné, neboť záleží jen na počtu otáček motoru (impulsní čidlo v tachometru nebo na převodovce) a naprogramovaném průměru kol. Nedejte se zmást údaji na tachometru, neboť většina tachometrů v Astrách je s mechanickým (magnetickým) převodem a velice u nich záleží na rovnoměrné tloušťce vzduchové mezery, na teplotě, atd. U Aster s výbavou GSi (možná i u jiných dražších výbav) může být použit elektronický tachometr s nelineární stupnicí.


foto 2 – elektronický tachometr (ã internet)

Po kontrole impulsního čidla se na dobu opět cca 4 vteřiny rozsvítí všechny segmenty displeje pro kontrolu, že některý z nich není vadný.


foto 3 – kontrola všech segmentů displeje (ã Topas)

 

Chybové kódy displeje:

81              - signál SDA - spojení se zemí
82              – signál SCL - spojení se zemí
83              – signál MRQ - spojení se zemí
84              – signál SDA - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
85              – signál SCL - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
86              – signál MRQ - spojení s +Ubat nebo přerušený obvod
87              – spojení mezi signály SDA/SCL
88              - spojení mezi signály SDA/MRQ
89              - spojení mezi signály SCL/MRQ
91              - záměna signálů SDA/SCL
92              - záměna signálů SCL/MRQ
93              – vnitřní chyba rádia
94              – chyba parity signálů SDA/SCL/MRQ
95              – timeout chyba sběrnice SDA/SCL/MRQ
96              - záměna signálů SDA/MRQ
169            - čidlo vnější teploty – spojení se zemí
171            - čidlo vnější teploty – spojení s +Ubat nebo přerušený obvod