Autor : Standa
Korektura : vrabi

F A Q

Nejčastější otázky a odpovědi

Pokud zde nanejdete řešení vašeho problému, použijte funkci vyhledávání na
TECHNICKÉ PORADNĚ,
nebo přímo v Technice na serverech www.kadett.cz a www.opelastra.cz.Startování
- Startér točí, ale motor nechytá
- Startér netočí

Kontrolky
- Za jízdy problikává:
- Kontrolka dobíjení
- Kontrolka oleje
- Kontrolka motoru
- Kontrolka ABS

Ukazatele (palubní přístroje)
- Neukazuje tachometr
- Neukazuje, nebo ukazuje nesprávně ukazatel paliva
- Neukazuje, nebo ukazuje nesprávně ukazatel teploty

Řízení
- Klepání do volantu
- Vůz zatáčí do strany

Volnoběh
- Kolísání volnoběžných otáček

Brzdy
- Brzdový pedál se propadává
- Vibrace, kopání brzdového pedálu
Startování

Startér točí, ale motor nechytá - Problém může být jak v dopravě paliva, tak v samotném zapalování - svíčky nedávají jiskru. Vstřikování paliva můžeme zkontrolovat jen částečně a to jen u některých motorů. U jednobodového vstřikováni sundáme plastový kryt ze vstřiků a poprosíme kolegu (kolegyni) aby zastartoval(a). Při tom by na škrtící klapce měl být vidět vstřikovaný benzín. Pokud tomu tak není, je třeba hledat problém buď v samotném vstřikovacím ventilu, nebo palivovém čerpadle. Funkčnost zapalování ověříme vytažením kabelu ze svíčky, nasazením jakékoliv jiné a přiložením na kostru motoru. Při startování by měla házet jiskru. Není od věci tento postup zopakovat na všech válcích. Pokud není jiskra ani na jednom z válců, je možnou příčinou vadný kabel od cívky, palec v rozdělovači, modul zapalování, zapalovací cívka, nebo v nejhorším případě samotná ECU. Je-li jiskra alespoň na některém z válců, lze předpokládat poškození některého ze zapalovacích kabelů, popřípadě víčka rozdělovače POZOR - pří těchto pokusech je třeba vůz zajistit proti pohybu aby nedošlo k poranění při startování !!!

Startér netočí - Možnou příčinou mohou být zaoxidované kontakty na baterii, špatné kostření motoru (startéru), vadné relé startéru, až po vinutí, nebo uhlíky startéru.Kontrolky

Před každým startem je vhodné po zapnutí klíčku zkontolovat zda-li svítí kontrolky, které svítit mají. Pokud tomu tak není je patrně vypálená některá ze žárovek a není od věci ji vyměnit. Předejdeme tím v každém případě nemilým překvapení (vybitá baterie, zadřený motor….) Může se stát, že během jízdy začne poblikávat nebo svítit některá z kontrolek.

Kontrolka dobíjení - Rozsvítí-li se, znamená to, že baterie není dobíjena. Příčinou může být vypadlý konektor z alternátoru, přes který je buzen, přetržený klínový řemen, až v nejhorším případě vypálený regulátor napětí uvnitř alternátoru. Pokud kontrolka za jízdy jen poblikává, potom není od věci překontrolovat napnutí klínového řemenu, prostříkat připojení a překontrolovat správné kostření alternátoru. Pokud kontrolka nesvítí vůbec, pravděpodobně praskla žárovka, tato situace je nebezpečná v tom, že alternátor v tomto okamžiku může přestat dobíjet, protože se přes žárovku kontrolky nabuzuje.

Kontrolka oleje - Problikávání kontrolky (zvlášť v zatáčkách) signalizuje nízký tlak oleje. V první řadě překontrolujeme správnou hladinu oleje, popřípadě vyměníme (vyčistíme) olejový přepouštěcí ventil. Pokud bude kontrolka stále problikávat je nutno změřit manometrem našroubovaným místo tlakového čidla mazací tlak oleje, který nesmí klesnout při zahřátém motoru a otáčkách cca 1000 ot/min pod 150 kPa - hodnoty se pohybuji podle typu motoru. Minimální tlak, který musí být nutně dodržen a při kterém je motor ještě mazán je 70 kPa při volnobežných otáčkách. Spínač tlaku spíná a kontrolka zhasína už při tlaku 30 kPa.

Kontrolka motoru - Rozsvícení znamená, že do paměti v řídící jednotce byla uložena nějaká závada. Tato se nechá vyvolat i bez návštěvy odborného servisu, podle návodu - Kadett - Astra .

Kontrolka ABS - Signalizuje nasprávnou funkci ABS. Většinou jde jen o poškozené čidlo, vedení k němu, nebo nízké palubní napětí. Víc informaci opět ZDE, nebo na www.calibra.cz v sekci Technika.Ukazatele (palubní přístroje)

Neukazuje tachometr - U analogových verzí bývá nejčastější problém v prasklém náhonu. U digitální přístrojovky je většinou vadný dráhový vysílač frekvence, který je nasazený na převodovku v místě kde vychází u analogové verze náhon.

Neukazuje, nebo ukazuje nesprávně ukazatel paliva - Nejčastější příčinou špatné funkce je zaoxidovaný konektor na plováku umístěném uprostřed na přední straně nádrže. Další příčinou může být stabilizátor napětí v přístrojové desce (společný pro teploměr), nebo porucha samotného ukazatele.

Neukazuje, nebo ukazuje nesprávně ukazatel teploty - Závadu v mnoha případech způsobuje jen vypadlý, nebo zaoxidovaný konektor na jednodrátovém čidle teploty chladící kapaliny. Nachází se na sacím potrubí (parohách) poblíž hlavy. POZOR - neplést z čidlem teploty chladící kapaliny pro ECU, které je dvoudrátové. Před tím než začneme řešit po elektrické stránce, je samozřejmě vhodné překontrolovat správnou funkci termostatu. V poslední řade může být problém ve stabilizátoru napětí v samotné přístrojovce (společný pro ukazatel paliva).Řízení

Klepání do volantu - Většinou způsobeno nevyvážením kol, špatnými čepy, nebo při brždění sjetými destičkami, kotouči, eventuelně zatuhlými brzdiči. Více na www.kadett.cz -> Technika -> Brzdy.

Vůz zatáčí do strany - Nejčastěji následek prudkého najetí na obrubník, nebo do výtluku. Rozhozená geometrie resp. sbíhavost přední nápravy, hnuté rameno a častou závadou je také uhnilé uchycení silenbloku pod podlahou, viz. technika/koroze.Volnoběh

Kolísání volnoběžných otáček - Největší podíl na kolísání volnoběžných otáček má krokový motorek volnoběhu. Další příčinou můžou být zpuchřelé nebo upadlé podtlakové hadičky vedoucí do vstřikovací hlavy - přisávání falešného vzduchu. Není od věci celou vstřikovací hlavu rozebrat a vyčistit, protože se poměrně dost zanáší z odvětrávání olejových výparů a při tom vyměnit i těsnění pod vstřiky (cca 70Kc u Opela). Příčinou kolísání můžou být i nevhodné svíčky, vadné zapalovací kabely, zanesené víčko a palec rozdělovače.Brzdy

Brzdový pedál se propadává - Zavzdušněná brzdová soustava, možný unik kapaliny. Časem začínají brzdové hadičky reznout a tím může dojít k zavzdušnění, stejně tak mohou zpuchřet prachovky v brzdičích, resp. brzdových prasátkách. Pokud neubývá kapalina, brzdy odvzdušníme a sledujeme průběžně hladinu v nádobce.

Vibrace, kopání brzdového pedálu - V případě že máme v autě ABS je lehké kopání do pedálu při brždění známkou toho, že je ABS aktivní. V opačném případě mohou být na vině sjeté (křivé) brzdové kotouče a destičky, špatně vyvážené kola, eventuelně vymlácené čepy.